Bart De Smaele


Photograph of Bart De Smaele


Ghent I’m an archaeologist living in Ghent, born in 1983 and after having recently photographed two headstones in the Eernegem (West-Vlaanderen) communal cemetery, I got in to the Photographic Project. In the project I will try to photograph a number of headstones in Oost-Vlaanderen and West-Vlaanderen. Ik ben een archeoloog uit Gent, geboren in 1983 en na onlangs twee grafzerken op de begraafplaats van Eernegem (West-Vlaanderen) te hebben gefotografeerd geraakte ik betrokken bij het Photographic Project. In dat project zal ik een groot aantal grafzerken in Oost-en West-Vlaanderen pogen te fotograferen.


Volunteers

The project relies solely on volunteer help. If you believe you can help in any way (photographing, admin, sponsorship, etc) then please contact us. If you would like to help with the photography please download the Guidance and Volunteer policy PDF via link on the volunteers page.